Transport - Aktuella Mässor på Online Mässan Exponytt - Besök en mässa idag!

Transport

Banner Hemsidecentrum

Lantmäteriet - SWEPOS

 Lantmäteriet - SWEPOS

Fasta referensstationer för GPS, uppgiften för SWEPOS är att tillhandahålla data från GPS-satelliterna för en mängd olika tillämpningar - allt från positionsbestämning med meternoggrannhet i realtid för bl.a. navigering och datainsamling för databaser med geografisk information, till studier av rörelser i jordskorpan på millimeternivå.

Läs mer: Lantmäteriet - SWEPOS