Scanautomaticvv 2016 - Aktuella Mässor på Online Mässan Exponytt - Besök en mässa idag!

Automationsmässa

Banner Hemsidecentrum

Scanautomaticvv 2016


Precessteknic 2016 i Göteborg är den största mötesplatsen som fokuserar på tillverkningsindustrin och automation. Scanautomatics besökare är främst maskinbyggare/tillverkare, konstruktörer, styrsystemsutvecklare, systemintegratörer, slutkund inom produktion – produktionschefer, underhålls- drifts- och produktionspersonal, inköpare, konsulter, och tekniker.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg, Sverige

Mer information