Demcon 2018 Stockholm - Aktuella Mässor på Online Mässan Exponytt - Besök en mässa idag!

Maskinmässa

Banner Hemsidecentrum

Demcon 2018 Stockholm

Demcon 2018 i Stockholm den 27-28 september är demoleringsmässan på InfraCity marknadens mest renodlade mässa för rivning, betonghåltagning, diamantverktyg, slipning och polering av betonggolv, hantering av byggdamm och betongslam, återvinning av rivningsrester, sanering m.m.

Plats: Infra City, Upplänads Väsby, Sverige
Organisator: SCOP AB

Mer information om mässan