Medicinska riksstämman - Aktuella Mässor på Online Mässan Exponytt - Besök en mässa idag!

Medicinmässa

Banner Hemsidecentrum

Medicinska riksstämman

Medicinska riksstämman 2017 (3-4 december) är läkarnas mötesplats för kunskap och utveckling.

I år äger Riksstämman rum den 3-4 december på Stockholm Waterfront. Årets tema är "Morgondagens vård och hälsa - utmaningar och möjligheter".

Plats: Stockholm, Sverige

Mer information